Автор - Jānis Mauliņš

Книги автора Jānis Mauliņš, полные версии в открытом доступе открыты для чтения. Бесплатная библиотека loveread.online предлагает для чтения онлайн все книги автора Jānis Mauliņš. Читайте с комфортом!

Pēdas

Автор: Jānis Mauliņš
Жанр: Античность

J. MAULINŠ PĒDAS STĀSTI PAR VESTURI Romānā attēlotie notikumi norisinājušies zviedru—poļa kara (no 1600. gada līdz 1629. gadam) beigās, kad Vidzemē iestājās ilgi gaidītais miers. Septiņpadsmitais gadsimts. Mežmalas mājā bez skursteņa ar apsnigušu salmu jumtu dzirdamas dziesmas. Sievas un meitas sēž ap skala guni, vērpj un dzied. Melodija pazīstama, sprigana un skaidra. Griestu baļķi nokvēpuši. Pie sienas uz plata sola, ar kažoksegām apsegušies, virsdrēbes nenovilkuši, guļ bērni. Uz akmens krāsns lielā, gludā un siltā stūra snauž pelēks kaķis un sapņo par zvirbuļiem, kurus dienā redzējis ielienam rijas salmu jumtā. Kaut kur gaisos top teiksma, bet teiksmas laikabiedri to pat nenojauš. Tā tas bijis vienmēr. Daudzi vēlāk tai ticēs, daudzi neticēs. Tā tas bijis un būs.., Bet ārā, sila tālumos, joprojām gaudo vilki.Un klīst vilkači...

О книге

Vilkaču sila līdumnieks

Автор: Jānis Mauliņš
Жанр: Иностранная литература

Jānis Mauliņš Vilkaču sila līdumnieks Vēsturisks romāns ANNELE Redaktore Iluta Moldane-Greiškane Vāka dizains Andris Lamsters R. Zarriņa gleznas motīvs Apgāds "Annele" sirsnīgi pateicas uzņēmējam Jānim Blaževičam par ierosmi un atbalstu vēsturisko romānu konkursa "Senatnes spogulis" rīkošanā, kā arī par atbalstu šīs grāmatas tapšanā. ® Jānis Mauliņš, 2004 © Andris Lamsters, 2004 © "Annele" 2005

О книге